Wybrać hotel

Pokój obrad

Jest to przytulny pokój z okrągłym stołem, przy którym może zasiąść 10 osób. Można w nim organizować posiedzenia i obrady dla niewielkiej ilości osób lub pracować z grupą.